Skip to main content

Hướng Dẫn của EFF Để Giữ Trang Web Sống Còn


Having trouble? Watch on YouTube instead

Ngày càng nhiều nhóm khác nhau dùng dịch vụ từ chối (DoS) và dịch vụ từ chối phân tán (DDoS) để tấn công máy chủ -- từ giới hoạt động cho đến chính quyền -- nhằm tê liệt một trang web tạm thời hoặc vĩnh viễn. Thường thì tấn công bằng cách gởi tràn ngập yêu cầu làm cho máy chủ bị nghẽn đường băng thông, khiến cho máy chủ không thể đáp ứng được các yêu cầu chính thống khác.

Các trang web lớn thường có đủ nguồn lực và kiến thức để chống đở hoặc ngăn ngừa các cuộc tấn công, nhưng các trang web nhỏ - chẳng hạn như các trang của giới truyền thông độc lập nhỏ hoặc tổ chức nhân quyền - đôi khi bị tê liệt thường trực vì họ không đủ nguồn lực hoặc kiến thức chống đỡ.

Hướng dẫn này nhằm trợ giúp các trang web chọn dịch vụ lưu trữ web, cũng như hướng dẫn cách lập trang sao (mirroring) và sao lưu trang web để nội dung vẫn còn, ngay cả khi trang web bị đánh sập bởi các cuộc tấn công DoS hay DDoS.

JavaScript license information