Unia Europejska przeprowadza obecnie gruntowny przegląd swojego podstawowego rozporządzenia w sprawie platform cyfrowych, czyli dyrektywy o handlu elektronicznym. W 2020 r. Komisja Europejska, organ wykonawczy UE, zobowiązała się do ukształtowania na nowo przyszłej cyfrowej Europy i zaproponowania całego pakietu nowych przepisów, obecnie zwanego ustawą o usługach cyfrowych (DSA). Pakiet ma regulować kwestie odpowiedzialności prawnej platform w zakresie treści użytkowników i obejmować środki mające na celu zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa w Internecie. DSA stanowi niezrównaną okazję do ożywienia zasad, takich jak przejrzystość, otwartość i samostanowienie informacyjne, a także sformułowania odważnej, opartej na dowodach wizji rozwiązania niektórych z najpilniejszych wyzwań dzisiejszych czasów.

Wprowadzając zasady przyświecające naszym działaniom politycznym, przesłanie dla UE jest jasne i czytelne: Należy zachować to, co sprawnie działa. Należy naprawić to, co nie działa lub zostało zepsute. A przede wszystkim należy przywrócić użytkownikom prawo i możliwości kontroli.

European Union circle of stars with an upload icon in the center

Należy zachować to, co sprawnie działa:
Ograniczona odpowiedzialność. Brak filtrowania.

European Union circle of stars with gear icon in the center

Wzmocnienie pozycji użytkowników i innowatorów:
Interoperacyjność

European Union circle of stars with icon of person with heart in the center

Należy stawiać użytkowników na pierwszym miejscu:
Środki kontroli dostępne dla użytkowników

European Union circle of stars with scales of justice icon in the center

Należy naprawić to, co nie działa lub zostało zepsute:
Sprawiedliwość proceduralna

Cover of DSA Policy Principles
Pobierz nasz pełny dokument programowy (PDF)

Protect digital privacy and free expression. EFF's public interest legal work, activism, and software development preserve fundamental rights.
Protect digital privacy and free expression. EFF's public interest legal work, activism, and software development preserve fundamental rights. DONATE TO EFF