PDF icon doj_opposition_to_eff_motion_06-07-13.pdf