Skip to main content

Deeplinks Blog

Deeplinks Blog

flag of belgium with robot

Belgium: Say No To Article 13 and 11

The European Union is on the brink of handing even more power to a handful of giant American tech companies, in exchange for a temporary profit-sharing arrangements with a handful of giant European entertainment companies—at the expense of mass censorship and an even weaker bargaining position for working...
Swedish flag with robot

Sverige — Och Du! — Kan Rädda Internet Från Upphovsrättsdirektivet

Europeiska unionen är nära att ge ännu mer makt till ett fåtal stora amerikanska IT-företag, i utbyte mot tillfälliga vinstdelningsarrangemang med en handfull europeiska underhållningsföretag — med masscensur och en ännu svagare förhandlingsposition för verksamma europeiska artister som följd. Det har gått mer än fyra månader sedan EU-parlamentets förhandlare och...
BSides Long Island Logo: Silhouette of Long Island with the word "BSides" embedded.

Security Education 101 at BSides Long Island

The need for robust personal digital security is growing every day. Individuals, grassroots groups, and civil society organizations are voicing a need for accessible security education. Whether you’re new to computer security concepts or you’re new to teaching, there’s an important role you can play in addressing this need. Join...

Pages

Back to top

JavaScript license information