Skip to main content

Deeplinks Blog

Deeplinks Blog

Now EVERYBODY Hates the New EU Copyright Directive

Until last spring, everyone wanted to see the new European Copyright Directive pass; then German MEP Axel Voss took over as rapporteur and revived the most extreme, controversial versions of two proposals that had been sidelined long before as the Directive had progressed towards completion. After all, this is the...
flag of belgium with robot

Belgium: Say No To Article 13 and 11

The European Union is on the brink of handing even more power to a handful of giant American tech companies, in exchange for a temporary profit-sharing arrangements with a handful of giant European entertainment companies—at the expense of mass censorship and an even weaker bargaining position for working...
Swedish flag with robot

Sverige — Och Du! — Kan Rädda Internet Från Upphovsrättsdirektivet

Europeiska unionen är nära att ge ännu mer makt till ett fåtal stora amerikanska IT-företag, i utbyte mot tillfälliga vinstdelningsarrangemang med en handfull europeiska underhållningsföretag — med masscensur och en ännu svagare förhandlingsposition för verksamma europeiska artister som följd. Det har gått mer än fyra månader sedan EU-parlamentets förhandlare och...

Pages

Back to top

JavaScript license information