När världen stänger ner för att minska spridningen av COVID-19 har samhället snabbt ställt om till digitala mötesplatser. Det sätter strålkastarljuset på en trend som EFF har bevakat under många år, där diskussionerna i virtuella rum speglar och formar ett samhälles sociala frihet – medan nätcensur trycker tillbaka den friheten. Att de flesta av oss nu tillbringar mer tid på nätet gör att censurens effekter blir allt mer akuta världen över.

Tracking Global Online Censorship är ett nytt internationellt projekt för att bevaka och kämpa mot begränsningar av yttrandefriheten, särskilt där censurpolicyer exporteras från Europa och USA till resten av världen. Jillian York, EFF’s Director for International Freedom of Expression, leder projektet som arbetar för att mäktiga nätcensorer – särskilt sociala medier-plattformar som Facebook och Google – ska följa rättvisa och inkluderande standarder för uttrycksdiskurs, transparens och rättssäkerhet. På ett sätt som skyddar marginaliserade röster, avvikande åsikter och heterogena samhällen.

”I sin moderering av innehåll gör sociala medie-företag misstag och fångar in ett brett spektrum av viktiga yttranden. Och när företagen under pandemin arbetar med att moderera nya typer av innehåll får de misstagen nya, farliga konsekvenser.”, säger Jillian York. ”Felanvändning av system för innehållsmoderering leder till ett systematiskt tystande av marginaliserade grupper. Det är otroligt viktigt att vi skyddar det fria informationsflödet på nätet och ser till att plattformarna visar sina användare både transparens och en vilja till bättring.”

 Tracking Global Online Censorship får ekonomiskt stöd från Svenska Postkodstiftelsen, som grundades 2003 och tar emot delar av överskottet från Svenska Postkodlotteriet. Pengarna används för att ge ekonomiskt stöd till icke-statliga organisationer som genom konkreta åtgärder skapar positiva förändringar i samhället. Stiftelsens mål är att skapa en bättre värld genom projekt som utmanar, inspirerar och bidrar till förändring.

”Sociala medier är en stor del av vår vardag och en av våra främsta informationskällor. Sociala medie-företag har idag en maktposition som saknar motstycke. Och den brist på transparens som de här företagen visar stämmer inte överens med den vision de en gång grundades på. Det är dags att ifrågasätta, göra människor medvetna och förändra det här. Därför är vi stolta över att kunna hjälpa Electronic Frontier Foundation i deras arbete att göra just det”, säger Svenska Postkodstiftelsens generalsekreterare Marie Dahllöf.

Vi befinner oss i ett avgörande läge när det gäller människors möjlighet att uttrycka sig fritt. Många har insett problemen med företag som agerar mellanhänder i en allt mer global värld, och innovationer som syftar till att begränsa, snarare än främja, det fria tankeutbytet. Isoleringen på grund av COVID-19 gjort vår möjlighet att uttrycka oss på nätet viktigare än någonsin tidigare, medan censurens effekter har blivit tydligare. Tracking Global Online Censorship kommer att lyfta de frågor som rör hur vi yttrar oss på nätet, utveckla nya och befintliga koalitioner för att stärka arbetet och komma med policylösningar för att skydda yttrandefriheten. På sikt hoppas vi kunna påverka företag att främja fria diskussioner, arbeta för rätten till aktuella nyheter, skapa engagemang och hjälpa världen in i en ny tid av webbaserade uttrycksmöjligheter – där marginaliserade grupper har en stark representation i det demokratiska samhället.

Related Issues

Tags