Unijne przepisy i decyzje kształtujące politykę UE dotyczącą nowych technologii i internetu w bezprecedensowy sposób wpływają na cały świat. Jednak tak wielki wpływ wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Krok w złym kierunku może odbić się szerokim echem na całym świecie i wpływać na prawa podstawowe także poza granicami Unii Europejskiej. DSA (Digital Services Act) Human Rights Alliance zrzesza organizacje broniące praw cyfrowych i praw człowieka, reprezentujące różne społeczności z całego świata. Organizacje te łączy wspólne przekonanie, że kwestie zarządzania platformami cyfrowymi regulowane w ustawie o usługach cyfrowych (DSA) muszą być oparte na podejściu uwzględniającym ochronę praw człowieka oraz że unijni decydenci powinni być świadomi globalnych skutków przyjmowanych regulacji. Wielu członków tego zrzeszenia z własnego doświadczenia wie, dlaczego jest to konieczne. Negatywne skutki złej legislacji odczuwają w największym stopniu ruchy oddolne na globalnym Południu oraz obrońcy praw człowieka, walczący w obronie grup historycznie uciskanych i najbardziej potrzebujących wsparcia. Skutki regulacji dotyczących internetu mają zwykle ponadgraniczny zasięg. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy źródłem tych przepisów są organy tak wpływowe, jak Unia Europejska.

DSA Alliance wierzy, że stawiając globalną ochronę praw podstawowych w centrum uwagi, UE może z ustawy o usługach cyfrowych uczynić wzorcowy przykład właściwego stanowienia prawa dla całego świata.

Więcej informacji: New Global Alliance Calls on European Parliament to Make the Digital Services Act a Model Set of Internet Regulations Protecting Human Rights and Freedom of ExpressionJoint statement: a high bar for fundamental rights protectionJoint statement: don't compromise on the protection of fundamental rightsDSA Human Rights Alliance at RightsCon;