W dniu 15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt ustawy o usługach cyfrowych (DSA), która zmodernizuje podstawy prawodawstwa UE w dziedzinie Internetu, czyli dyrektywę o handlu elektronicznym. DSA proponuje wprowadzenie nowych obowiązków i zasad dotyczących tego, jak Facebook, Amazon i inne firmy, które hostują treści, mają obsługiwać i podejmować decyzje w sprawie miliardów postów, komentarzy, wiadomości, zdjęć i filmów użytkowników. Może to być niezrównana okazja do ożywienia zasad takich jak przejrzystość, otwartość i samostanowienie informacyjne, przy czym EFF proponuje zestaw reguł programowych UE, które powinny przyświecać procesowi reformy. 

Nasza wstępna ocena wykazała, że DSA jest mieszanką pomysłów, wśród których znalazły się dość obiecujące propozycje. W naszych „Zaleceniach dla Parlamentu Europejskiego i Rady” przyglądamy się bardziej precyzyjnie treści projektu DSA i sugerujemy konkretne propozycje usprawnień i ulepszeń. 

POBIERZ NASZE ZALECENIA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO/RADY (PDF)