Dwa poziomy: Obowiązki platform i zasady konkurencji dla platform strażników

Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)

W dniu 15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt ustawy o usługach cyfrowych, który stanowi najważniejszą reformę europejskich przepisów dotyczących Internetu od dwóch dekad. Propozycja, która modernizuje podstawę prawodawstwa UE w dziedzinie Internetu – dyrektywę o handlu elektronicznym – określa nowe obowiązki i zasady regulujące, w jaki sposób Facebook, Amazon i inne firmy hostujące treści postępują i podejmują decyzje dotyczące postów, komentarzy, wiadomości, zdjęć i filmów miliardów użytkowników. 

Właśnie publikujemy pierwszą ocenę propozycji ustawy o usługach cyfrowych: ANALIZA

Ustawa o rynkach cyfrowych

Komisja przedstawiła również nowy standard dla dużych platform, które pełnią funkcje strażników w celu stworzenia sprawiedliwszego i bardziej konkurencyjnego rynku platform internetowych w UE. Platformy te będą musiały przestrzegać szeregu zobowiązań antymonopolowych, w tym zasad dotyczących „preferencyjnego rankingu” własnych ofert platform w wynikach wyszukiwania. Na przykład w przypadku wyszukiwania adresu Google będzie musiał wyświetlić najlepszy podgląd mapy dla tego adresu, nawet jeśli nie jest to mapa Google. Z kolei inne przepisy mają na celu wspieranie możliwości przenoszenia danych przez użytkowników.

Właśnie publikujemy pierwszą ocenę propozycji ustawy o rynkach cyfrowych: ANALIZA

W przypadku obu propozycji legislacyjnych istnieje przestrzeń do poprawy i będziemy współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, które muszą wyrazić zgodę na proponowany tekst, żeby stał się on prawem, dla zapewnienia, że UE naprawi to, co nie działa lub zostało zepsute i przywróci kontrolę użytkownikom.